Skip to content

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Apartus kijkt op het gebied van duurzaamheid voortdurend vooruit. Door te investeren in nieuwe technieken is het gelukt om het ernergieverbruik naar beneden te brengen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologische gewasbescherming. Denk hierbij aan de inzet van insecten en het gescheiden afvoeren van alle reststoffen voor hergebruik.
Daarnaast het enorm duurzame project “Aardwarmte Vogelaer” waarbij er naar aardwarmte gebord wordt om zo op een duurzame manier de kassen te verwarmen.

Om verantwoord om te gaan met het milieu heeft het bedrijf een kwaliteitszorgsysteem en is Apartus in het bezit van het MPS-A certificaat van de stichting Milieu Programma Sierteelt (MPS). MPS bestaat uit vier deelcertificaten waarmee het bedrijf de duurzaamheid borgt. Het biedt de mogelijkheden voor efficiënter werken en kostenbesparing. Het MPS certificaat gebruikt voor het consumentenlabel voor duurzaam geteelde potplanten. Daarnaast heeft Apartus de certificering MPS-GAP, MPS-SQ, Grasp, en Planet Proof voor extra eisen die gesteld worden voor de productie op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en traceerbaarheid.

Onze certificaten

Met trots zijn wij drager van de volgende certificaten:

MPS-GAP-2020

MPS-GAP

MPS-socially-2020

MPS-SQ

Planetproofx1000

PLANETPROOF

GAP-2020

MPS-GRASP